DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Drukuj
Kategoria: Informacje
Utworzono: 12 lipiec 2013

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym wymaga od rodziców i opiekunów ogromnego poświęcenia. Dlatego rodzice dzieci niepełnosprawnych docelowo powinni otrzymywać taką pomoc finansową, która byłaby ekwiwalentem wynagrodzenia.

Od 2 kwietnia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne wzrosło o 200 zł. Rząd chce jednak, by od 2014 roku świadczenia systematycznie wzrastały i w ciągu pięciu lat osiągnęły pułap płacy minimalnej. Pomoc powinna trafiać do najbardziej potrzebujących.

Dzieci niepełnosprawne otrzymują pomoc na co najmniej takich samych zasadach, jak inne osoby niepełnosprawne, zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać pomoc, osoba o nią wnioskująca powinna posiadać jedno z niżej wymienionych orzeczeń. W przypadku dzieci są to:

  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego i lekkiego).

Wnioski o wydanie orzeczeń należy składać we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Więcej informacji na http://www.rodzina.gov.pl/narodziny/wsparcie-dla-rodzicow-dzieci-niepelnosprawnych


www.rodzina.gov.pl


Szukaj

Sonda

Czy podoba Ci się nowa witryna?

Na Stronie m.in...

swiatowydzienmpd.jpg

:) fb

Support: Akeeba | Kontakt | Reklama

Copyright © 2018 Strona Dzieci. Template designed by olwebdesign.