Forum Strony Dzieci

Serwisy infomacyjne => Wiadomości SDSI => Wątek zaczęty przez: bozena w Maj 16, 2017, 14:03:47

Tytuł: Wsparcie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Wiadomość wysłana przez: bozena w Maj 16, 2017, 14:03:47
Wsparcie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rozmowy w Centrum Dialogu Społecznego

15 maja br. minister Anna Zalewska spotkała się z rodzicami oraz przedstawicielami organizacji reprezentujących dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci przewlekle chore. Poniedziałkowe rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” dotyczyły rozwiązań z zakresu wsparcia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W spotkaniu udział wzięła także Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

– Wspólnie z partnerami społecznymi, rodzicami ustaliśmy takie zapisy rozporządzenia, które zapewnią organizację edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odpowiadającą realnym potrzebom dziecka – powiedziała dziś szefowa MEN. Naszym celem jest realnie włączanie dzieci do życia w szkole, a nie wykluczanie.

Spotkanie zorganizowane z inicjatywy minister edukacji związane było ze skierowaniem w kwietniu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projektów rozporządzeń: w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.

więcej na http://www.dzieci.org.pl/www/Informacje/wsparcie-dzieci-i-mlodziezy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-rozmowy-w-centrum-dialogu-spolecznego.html
 (http://www.dzieci.org.pl/www/Informacje/wsparcie-dzieci-i-mlodziezy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-rozmowy-w-centrum-dialogu-spolecznego.html)
Zachęcamy do zgłoszenia swoich opinii do projektu rozporządzenia do 19 maja br. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297457 (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297457).

Więcej informacji na ten temat w komunikacie MEN - https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nauczanie-indywidualne-a-indywidualizacja-ksztalcenia-wyjasnienie-odnosnie-zmian-w-zakresie-ksztalcenia-dzieci-i-mlodziezy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi.html (https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nauczanie-indywidualne-a-indywidualizacja-ksztalcenia-wyjasnienie-odnosnie-zmian-w-zakresie-ksztalcenia-dzieci-i-mlodziezy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi.html)