Forum Strony Dzieci

Serwisy infomacyjne => Wiadomości SDSI => Wątek zaczęty przez: bozena w Marzec 10, 2017, 12:56:40

Tytuł: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów
Wiadomość wysłana przez: bozena w Marzec 10, 2017, 12:56:40
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych do zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W skład Rady wchodzi, między innymi, dwudziestu przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także związków i porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 43 ust.1 pkt 3 lit. c).

więcej na http://www.dzieci.org.pl/www/Informacje/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-krajowej-rady-konsultacyjnej-do-spraw-osob-niepelnosprawnych.html