Autor Wątek: Zasilki  rodzinne  (Przeczytany 1265 razy)

0 Użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

aqua

  • Kreatywny
  • ****
  • Wiadomości: 252
Zasilki  rodzinne
« dnia: Maj 15, 2003, 13:23:31 »
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2003 roku

o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym.

Art. 1.
W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, zm.: 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118; z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256; z 2000 r. Nr 104, poz. 1104; z 2001 r. Nr 122, poz. 1349, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1791; z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 181, poz. 1515) wprowadza się następujące zmiany:
1)   w art. 2:
a)   w ust. 2 w zdaniu pierwszym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy “z zastrzeżeniem ust. 2a.”
b)   po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
“2a. Okres zasiłkowy trwający od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. przedłuża się do dnia 31 grudnia 2003 r.”
c) w ust. 8 i 9 wyrazy “31 maja 2003 r.” zastępuje się wyrazami “31 grudnia 2003 r.”
2)   w art. 13:
a)   w ust. 3 wyrazy “ust. 4-8” zastępuje się wyrazami “ust. 4-8a”,
b)   po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
“8a. W 2003 r. kwoty zasiłków, o których mowa w ust. 1, nie podlegają waloryzacji.”  
3)   w art. 15a:
a)   w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy “, z zastrzeżeniem ust. 4.”,
b)   po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
“4. Okres, na który ustala się uprawnienie do zasiłku wychowawczego przypadający od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. przedłuża się do dnia 31 grudnia 2003 r.”
4)   w art. 15b ust. 4 wyrazy “31 maja 2003 r.” zastępuje się wyrazami “31 grudnia 2003 r.”;
5)   w art. 15c ust. 4 wyrazy “art. 13 ust. 3-8”  zastępuje się wyrazami “art. 13 ust. 3- 8a”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,  z 1999 r. Nr 90, poz. 1000, z 2001 r. Nr 154, poz. 1791 oraz z 2002 r. Nr 241, poz. 2074) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
1)   w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy “z zastrzeżeniem ust. 4a”,
2)   po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
“4a. Górna granica świadczeń opłacanych z funduszu alimentacyjnego ustalona na okres od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r., obowiązuje do dnia 31 grudnia 2003 r.”,
3)   w ust. 5 po wyrazach “z zastrzeżeniem” dodaje się wyrazy “ust. 5a i”,
4)   po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
“5a. Okres, na który przyznaje się świadczenia z funduszu alimentacyjnego przypadający od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. przedłuża się do dnia 31 grudnia 2003 r.”,
5)   w ust. 7 wyrazy “31 maja 2003 r.” zastępuje się wyrazami “31 grudnia 2003 r.”.

Art.3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 maja 2003 r..
Aqua

ZofiaM

  • Aktywny
  • ***
  • Wiadomości: 117
Zasilki  rodzinne
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 15, 2003, 15:51:51 »
Czy moźna prosić o źródło wiadomości?
Dar Życia
Pozdrawiam, Sonia

ZofiaM

  • Aktywny
  • ***
  • Wiadomości: 117
Zasilki  rodzinne
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 16, 2003, 22:30:34 »
Więcej informacji wraz ze źródłem z Rzeczpospolitej
15.05.03 Nr 112 Rzeczpospolita
W tym roku bez przeliczeń! CO ZMIENI£Y PRZEPISY OBOWI¡ZUJ¡CE OD 15 MAJA 2003r.

Myślę, że to dobra wiadomość dla wielu rodzin.
Dar Życia
Pozdrawiam, Sonia