Autor Wątek: V Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych  (Przeczytany 795 razy)

0 Użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

wrinc

  • Bywalec
  • **
  • Wiadomości: 26
V Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych
« dnia: Styczeń 15, 2007, 11:37:37 »
ORGANIZATOR : Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
oraz
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
biuro organizatora: 83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1, tel/fax 58 – 531 55 50


REGULAMIN


Tegoroczna edycja Przeglądu realizowana będzie dwutorowo:

1. Międzynarodowy Przegląd Teatrów WEspaniałych realizowany w ramach programu Interreg IIIA Program Sąsiedztwa Litwa, Polska i Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.
Oprócz prezentacji scenicznych, warsztatów artystycznych oraz programu kulturalno-turystycznego odbędzie się konferencja : "Sztuka ludowa jako element kultury europejskiej" zakładająca wymianę  doświadczeń w aktywizacji artystycznej osób niepełnosprawnych z Polski i Litwy. Zasadniczym elementem projektu będzie sztuka ludowa.
Realizacja 2-8.06.2007r. Kwalifikowane będą jedynie zespoły z obszaru województwa pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, zespoły z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz zespoły z regionu Taurugi, Kłajpeda, Alytus i Marijampol na Litwie.
Projekt realizowany w ramach programu Interreg IIIA Program Sąsiedztwa Litwa, Polska i Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.
 
2. V Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych tradycyjnie realizowany z udziałem zespołów z Polski, Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Holandii.
Realizacja 4-8.06.2007r.
 

CELE PRZEGL¡DU

Przegląd jest inicjatywą kulturalną dla osób niepełnosprawnych. Przy jego organizacji za najważniejsze uznaliśmy :
1.   spotkanie osób niepełnosprawnych zajmujących się twórczością sceniczną z Polski i innych krajów,
2.   pobudzanie aktywności twórczej osób niepełnosprawnych,
3.   dążenie do likwidacji różnic pomiędzy ludźmi
4.   wymiana doświadczeń dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych w Polsce i państwach Unii Europejskiej
5.   prezentacji umiejętności i osiągnięć zespołów osób niepełnosprawnych.

Przegląd ma otwartą formułę. Służy integracji osób niepełnosprawnych z różnych środowisk                   i państw. Bazą dla takiej integracji będzie nieskrępowana zabawa, wyzwalanie w uczestnikach potrzeby tworzenia i prezentowania swojej twórczości.


PREZENTACJE

Nie będą dokonywane przesłuchania wstępne. Przegląd będzie miał formę prezentacji a nie konkursu o laury i „miejsca“. Zwracamy szczególną uwagę na integracyjny charakter imprezy. Osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość nieskrępowanej i swobodnej prezentacji swoich możliwości i osiągnięć.

W Przeglądzie Teatrów Wspaniałych rywalizacja jest zastąpiona formą swobodnej prezentacji. Nasza impreza daje możliwość uczestnictwa w ważnym przedsięwzięciu, a szczególnie:
-   przedstawienia swoich osiągnięć przed szerokim audytorium,
-   nawiązania kontaktu z innymi środowiskami,
-   udział w warsztatach teatralnych
-   poznanie Kociewia

Chcemy docenić w uczestnikach wrażliwość, życzliwość, potrzebę tworzenia, otwartość na innych, zaistnienie w środowisku. Zamysłem organizatorów jest nagradzanie zespołów scenicznych osób niepełnosprawnych poprzez :
•   nagrody rzeczowe, formy promocji twórczości (m.in. w środkach masowego przekazu) oraz organizację wyjazdów poznawczych po regionie, pomoc w nawiązaniu kontaktów zagranicznych i wymianę.

ZASADY UCZESTNICTWA

W Przeglądzie uczestniczą zespoły sceniczne, w skład których wchodzą osoby niepełnosprawne. Zespoły mogą liczyć do 10 osób ( większe grupy wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorami ) oraz do 3 opiekunów. Prezentacje mogą trwać do 30 minut. Ze względu na międzynarodowy charakter imprezy i powstającą w związku z tym barierę językową, prezentacje sceniczne nie mogą zawierać „słowa mówionego”,  powinny bazować na grze ciałem, światłem i muzyką. W karcie zgłoszenia należy wyraźnie zaznaczyć rodzaj prezentacji np. taniec, pantomima, teatr światła itd.

ZG£OSZENIA

Zgłoszenia powinny zawierać :
•   podstawowe informacje o zespole – nazwa, macierzyste środowisko, skład zespołu (imię, nazwisko, data urodzenia)
•   kontakt : adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail itp.,
•   krótki opis prezentacji,
•   informacje dla organizatorów o potrzebach zespołu : wielkość, kształt sceny, elementy nagłośnienia, oświetlenia, scenografia itp.,
•   wstępna informacja o uczestnictwie : czas przyjazdu ( z zaznaczeniem środka lokomocji ), czas wyjazdu.
•   Opis dotychczasowych osiągnięć wraz ze zdjęciami – w formie załącznika
•   Nagranie na CD fragmentu lub całości zgłaszanej prezentacji (dopuszcza się materiały z prób)
UWAGA:
Przesłanie zgłoszenia po terminie oraz brak wszystkich informacji wymaganych w karcie zgłoszenia i Regulaminie powoduje odrzucenie zgłoszenia.
Organizator informuje również, że fakt przesłania zgłoszenia nie jest równoznaczny z zakwalifikowaniem do udziału w Przeglądzie. Zespoły zaproszone do udziału w Przeglądzie wybierze trzyosobowy zespół profesjonalistów.
Zespoły zakwalifikowane zostaną poinformowane pisemnie.
Zgłoszenia w formie pisemnej przyjmuje biuro organizacyjne :
Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, 83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1,                 tel/fax 58 – 531 55 50, e-mail: wrinc@wp.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca 2007 roku.
Zespoły z obszaru województwa pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego dopisują na zgłoszeniu „Interreg III”
Koszty związane z pobytem uczestników pokrywa organizator.
Nie pokrywamy kosztów dojazdu.Kwestionariusz Zgłoszeniowy

Nazwa  zespołu  ………………………………………………………………………………………

Tytuł prezentacji ………………………………………………………………………………………

Autorzy ……………………………………………………………

Krótki opis prezentacji z zaznaczeniem formy scenicznej ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Uczestnicy zespołu :l.p   

Imię   

Nazwisko   

Data urodzenia   

Adres zamieszkania   

Płeć   Rodzaj niepełnosprawności
(zaznaczyć, jeżeli uczestnik ma problemy z poruszaniem się)   Kwalifikacja uczestnika (niepełnosprawny, wolontariusz, pracownik instytucji)
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     


Adres zespołu …………………………………………………………………………...............……

Osoba do kontaktu ……………………………………………………………………………………

Informacje dla organizatorów…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Informacja o uczestnictwie……przyjazd………………środek lokomocji……………wyjazd…........