Autor Wątek: IV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych  (Przeczytany 962 razy)

0 Użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

wrinc

  • Bywalec
  • **
  • Wiadomości: 26
IV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych
« dnia: Luty 23, 2006, 11:21:36 »
Jeszcze do 30 marca trwa nabór zgłoszeń na IV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych w Tczewie.

IV MIÊDZYNARODOWY PRZEGL¡D TEATRÓW WSPANIA£YCH

Korzystając z doświadczeń i rezultatów  I, II i III Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych zamierzamy zrealizować trzecią edycję projektu prezentującą różnorodność form scenicznych realizowanych przez zespoły teatralne, tworzone przez           i dla osób niepełnosprawnych. Będzie to znakomita lekcja integracji i promowania możliwości artystycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz stworzenie im możliwości samorealizacji i zaspokojenia podstawowych potrzeb                       z zakresu akceptacji społecznej.INFORMACJA  O  ORGANIZACJI

1.   Nazwa organizacji.
Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1
Tel/fax 058-531-55-50

2.   Nazwa i numer konta bankowego.
Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego,  PKO  BP  S.A. o/Tczew
88 1020 1909 0000 3102 0036 4067
          
3.   Osoba odpowiedzialna za rozliczenia finansowe ze sponsorami.
Jacek Wojcieszak; Prezes Stowarzyszenia

4.   Osoba odpowiedzialna za realizację projektu
Wojciech Rinc; Zastępca Prezesa
    
SZCZEGÓ£OWY OPIS PROJEKTU

Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych  został powołany do życia, aby
zaprezentować różnorodność form scenicznych realizowanych przez zespoły teatralne tworzone
przez i dla osób niepełnosprawnych. Podstawą do opracowania projektu stała się kultura
europejska postrzegana przez organizatora jako podstawowy czynnik ekonomiczny oraz
czynnik integracji społecznej i ponadnarodowej. W ramach wymiany kulturalnej uczestniczyć
będą zespoły teatralne  z terenu Polski, Anglii, Hiszpanii, Rosji, Portugalii, Białorusi, Niemiec i Litwy, co zapewni idealne podłoże do
nawiązania dialogu kulturalnego między osobami niepełnosprawnymi uczestniczącymi                     w projekcie. Projekt  stworzy właściwe warunki do  realizowania wspólnych z partnerami unijnymi inicjatyw kulturalnych o zasięgu regionalnym  i europejskim. IV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych dąży przede wszystkim do promowania możliwości artystycznych dzieci niepełnosprawnych. Przegląd Teatrów Wspaniałych to prezentacja sukcesów i osiągnięć dzieci niepełnosprawnych między innymi po to by pokazać innym, jak wiele osoby nie  w pełni sprawne, czasami słabiej widzące czy poruszające się na wózku inwalidzkim, potrafią zdziałać, jak silną mają osobowość i ile pomysłów.  Wspaniałe są doznania artystyczne i estetyczne podczas kontaktów z twórczością osób niepełnosprawnych; stąd w nazwie projektu Teatry Wspaniałe, bo wspaniali są wykonawcy, wspaniałe wrażenia              i wspaniały odbiór, a przede wszystkim wspaniałe efekty integracyjne.
W ramach projektu odbywać się będą warsztaty teatralne realizowane w ośrodku terapeutyczno rehabilitacyjnym  na Kaszubach, program kulturalno turystyczny, prezentacje sceniczne.  
Na podstawie badań i analiz z pierwszych trzech edycji projektu organizator zakłada uczestnictwo 250 osób. Projekt trwać będzie 5 dni.

CELE

1.   Promowanie możliwości artystycznych osób niepełnosprawnych
Prezentacja umiejętności i talentu uczestników zadania
Włączenie osób niepełnosprawnych w proces tworzenia życia kulturalnego zintegrowanej Europy
Realizacja procesów integracyjnych, rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych
Likwidacja barier społecznych, przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji społecznej osób upośledzonych umysłowo
przybliżenie osobom niepełnosprawnym z państw uczestniczących w projekcie kultury, obyczajów i zwyczajów polskich w ramach przedstawień artystycznych osób niepełnosprawnych z terenu Kociewia


2.   Pogłębienie współpracy międzynarodowej w ramach działalności kulturalnej
wymiana doświadczeń między ok. 50 organizatorami i realizatorami projektów integracyjnych w Polsce i Europie w zakresie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze europejskiej, opracowanie wspólnych technik pracy ze środowiskiem niepełnosprawnych w  tym zakresie
opracowanie strategii działań kulturalnych w zakresie aktywność artystycznej jako formy uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
opracowanie międzynarodowych programów terapii osób niepełnosprawnych z zakresu muzyki
organizacja wspólnych prezentacji muzycznych w ramach kolejnych edycji projektu

ZNACZENIE PROJEKTU DLA GRUP DOCELOWYCH
W Powiecie Tczewskim jest 7,5 tyś. osób niepełnosprawnych. Sytuacja społeczno-ekonomiczna środowiska niepełnosprawnych jest trudna. Uczestnicy pochodzą głównie z rodzin patologicznych bądź zagrożonych patologią. Rodziny osób niepełnosprawnych nie posiadają środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z realizacją działań terapeutycznych, a właśnie techniki parateatralne zastosowane w ramach projektu stanowią jedną z najlepszych form terapii.   Przegląd Teatrów Wspaniałych jest dla tego środowiska szansą na zmianę relacji społecznych w zakresie integracji tej grupy z resztą społeczeństwa poprzez prezentację możliwości artystycznych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wymiana kulturalna stanowi swoisty czynnik integracji ponadnarodowej, który zapewni utrzymanie lokalnych tradycji kulturalnych jak również stanie się podstawą opracowania programu wieloletniej współpracy, stwarzając tym samym możliwość skorzystania z działań projektu kolejnym rocznikom uczestników. Grupą docelową są również osoby niepełnosprawne z terenu Niemiec, Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Białorusi i Litwy. Znaczenie projektu dla tej grupy jest również ważne , ponieważ nie tylko pozwoli na poznanie życia rówieśników z terenu Polski, ale przede wszystkim w pełni realizuje idee integracji.

SZCZEGÓ£OWY OPIS DZIA£AÑ

Warsztaty artystyczne
Osoby niepełnosprawne mają prawo do własnego rozwoju. Człowiek posiadający określone zainteresowania  jest zmotywowany do działania, tworzenia, jest ambitny, nastawiony na ciągły rozwój. Zainteresowania to często okazja do integrowania się ze społeczeństwem, możliwość wykazania się umiejętnościami, talentem. Warsztaty dają osobom niepełnosprawnym tę szansę poprzez prezentację ich możliwości artystycznych. Realizacja działania stworzy uczestnikom możliwość rozwoju procesów poznawczych, emocji i uczuć. Prowadzący warsztaty będą  mieli możliwość zapoznania się z technikami i metodami pracy z osobami niepełnosprawnymi, stosowanymi w innych krajach i kulturach. W ramach działania realizowana będzie wielokierunkowa terapia z zastosowaniem nacisku na techniki parateatralne. Planuje się przeprowadzenie zajęć teatralnych z elementami plastyki, muzyki i tańca. Zastosowanie muzykoterapii stworzy odpowiednie podłoże do innych form terapii, muzyka bowiem wycisza i uspokaja. Prowadzone będą również warsztaty terapeutyczne z zakresu terapii zajęciowej, ruchowej i psychologicznej co pozwoli na realizację zadań mających na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych do prezentacji scenicznych.
Program kulturalno turystyczny
W ramach programu uczestnicy zwiedzą również zabytki kultury i sztuki Kociewia i Kaszub. W ramach działania przeprowadzona zostanie pełna realizacja zadań integracyjnych. Celem projektu jest przybliżenie  uczestnikom z państw partnerskich kultury, obyczajów i zwyczajów polskich. Poza realizacją działań integracyjnych program ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze europejskiej.
Prezentacje sceniczne
Realizacja działania pozwoli na wprowadzenie jednostki niepełnosprawnej do środowiska lokalnego oraz wypracowanie pozytywnego nastawienia społeczeństwa do problemów ludzi w odmiennym położeniu życiowym, które pozwoli obu grupom na wspólne kreowanie codziennej rzeczywistości. Akcja promocyjna przeprowadzona              w ramach finału ma na celu podniesienie publicznej świadomości o możliwościach osób niepełnosprawnych i o pozytywnym wkładzie, jaki wnoszą w życie społeczeństwa. W ramach finału zaprezentowana zostanie wspólna prezentacja uczestników projektu opracowana podczas warsztatów. Działania artystyczne podejmowane przez osoby niepełnosprawne pozwolą na włączenie tego środowiska                 w proces tworzenia życia kulturalnego zintegrowanej Europy.ORGANIZATOR : Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
oraz
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,
biuro organizatora: 83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1,
tel/fax 058 531 55 50


REGULAMIN


CELE PRZEGL¡DU

Przegląd jest inicjatywą kulturalną dla osób niepełnosprawnych. Przy jego organizacji za najważniejsze uznaliśmy :
1.   spotkanie osób niepełnosprawnych zajmujących się twórczością sceniczną z Polski i innych krajów,
2.   pobudzanie aktywności twórczej osób niepełnosprawnych,
3.   dążenie do likwidacji różnic pomiędzy ludźmi
4.   wymiana doświadczeń dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych w Polsce i państwach Unii Europejskiej
5.   prezentacji umiejętności i osiągnięć zespołów osób niepełnosprawnych.

Przegląd ma otwartą formułę. Służy integracji osób niepełnosprawnych z różnych środowisk                   i państw. Bazą dla takiej integracji będzie nieskrępowana zabawa, wyzwalanie w uczestnikach potrzeby tworzenia i prezentowania swojej twórczości.

PREZENTACJE

Nie będą dokonywane przesłuchania wstępne. Przegląd będzie miał formę prezentacji a nie konkursu o laury i miejsca. Zwracamy szczególną uwagę na integracyjny charakter imprezy. Osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość nieskrępowanej i swobodnej prezentacji swoich możliwości i osiągnięć.

W Przeglądzie Teatrów Wspaniałych rywalizacja jest zastąpiona formą swobodnej prezentacji. Nasza impreza daje możliwość uczestnictwa w ważnym przedsięwzięciu, a szczególnie:
przedstawienia swoich osiągnięć przed szerokim audytorium,
nawiązania kontaktu z innymi środowiskami,
udział w warsztatach teatralnych
poznanie Kociewia

Chcemy docenić w uczestnikach wrażliwość, życzliwość, potrzebę tworzenia, otwartość na innych, zaistnienie w środowisku. Zamysłem organizatorów jest nagradzanie zespołów scenicznych osób niepełnosprawnych poprzez :
nagrody rzeczowe, formy promocji twórczości (m.in. w środkach masowego przekazu) oraz organizację wyjazdów poznawczych po regionie, pomoc w nawiązaniu kontaktów zagranicznych i wymianę.

ZASADY UCZESTNICTWA

W Przeglądzie uczestniczą zespoły sceniczne, w skład których wchodzą osoby niepełnosprawne. Zespoły mogą liczyć do 10 osób ( większe grupy wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorami ) oraz do 3 opiekunów. Prezentacje mogą trwać do 30 minut. Ze względu na międzynarodowy charakter imprezy i powstającą w związku z tym barierę językową, prezentacje sceniczne powinny bazować na grze ciałem, światłem i muzyką.

ZG£OSZENIA

Zgłoszenia powinny zawierać :
podstawowe informacje o zespole
nazwa,
macierzyste środowisko, skład zespołu (imię, nazwisko, data urodzenia)
kontakt : adres do korespondencji, telefon, fax itp.,
krótki opis prezentacji,
informacje dla organizatorów o potrzebach zespołu : wielkość, kształt sceny, elementy nagłośnienia, oświetlenia, scenografia itp.,
wstępna informacja o uczestnictwie : czas przyjazdu ( z zaznaczeniem środka lokomocji ), czas wyjazdu.
Opis dotychczasowych osiągnięć wraz ze zdjęciami w formie załącznika
UWAGA:
Przesłanie zgłoszenia po terminie oraz brak wszystkich informacji wymaganych w karcie zgłoszenia powoduje odrzucenie zgłoszenia.
Organizator informuje również, że fakt przesłania zgłoszenia nie jest równoznaczny z zakwalifikowaniem do udziału w Przeglądzie.
Zespoły zakwalifikowane zostaną poinformowane pisemnie.
Zgłoszenia w formie pisemnej przyjmuje biuro organizacyjne :
Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, 83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1,                
tel/fax 58 531 55 50, email: wrinc@wp.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca 2006 roku.

Koszty związane z pobytem uczestników pokrywa organizator.
Nie pokrywamy kosztów dojazdu.

Kwestionariusz Zgłoszeniowy

Nazwa  zespołu

Tytuł prezentacji

Autorzy

Krótki opis prezentacji  

Uczestnicy zespołu :lista uczestników obejmująca: imię, nazwisko, data urodzenia, rodzaj niepełnosprawności, adres
(zaznaczyć, jeżeli uczestnik ma problemy z poruszaniem się)
Kwalifikacja uczestnika (niepełnosprawny, wolontariusz, pracownik instytucji)
                     
                     
Adres zespołu  
Osoba do kontaktu

Informacje dla organizatorów

Informacja o uczestnictwie
przyjazd
środek lokomocji
wyjazd