Autor Wątek: Delfinoterapia drogą do świata  (Przeczytany 1569 razy)

0 Użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

wrinc

  • Bywalec
  • **
  • Wiadomości: 26
Delfinoterapia drogą do świata
« dnia: Sierpień 13, 2009, 14:00:34 »
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIA£U W PROJEKCIE
„DELFINITERAPIA DROG¡ DO ŚWIATA”
REALIZOWANEGO PRZEZ
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOLNICTWA SPECJALNEGO

1.   Cembrzyński Cezary, opiekun Bożena Cembrzyńska
2.   Hajczuk Hubert, opiekunAgnieszka Hajczuk
3.   Hirsz Szymon, opiekun Justyna Hirsz
4.   Kopacki Jan, opiekun Agnieszka Kopacka
5.   Lubińska Julia, opiekun Agnieszka Wąs-Lubińska
6.   Michalec Michał, opiekun Monika Michalec
7.   Socha Artrur, opiekun Urszula Socha
8.   Szamp Dawid, opiekun Kamila Ryszkowska
9.   Taraszkiewicz Tobiasz, opiekun Grzegorz Taraszkiewicz
10.   Zych Mikołaj, opiekun Jolanta Zych

LISTA REZERWOWA
1.   Warnke Dominika, opiekun Dorota Warnke
2.   Piotrowski Marceli, opiekun Magdalena Piotrowska
3.   Burczyk Patryk, opiekun Beata Lemańczyk


UWAGA RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „DELFINOTERAPIA DROG¡ DO ŚWIATA”

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego prosi o telefoniczne (058 531 55 50) potwierdzenie uczestnictwa w projekcie do dnia 17.08.2009r.
Prosimy również o  wypełnienie i dostarczenie:
Karty uczestnika
Zgody na przetwarzanie danych osobowych dla dziecka i dla opiekuna (oddzielnie)

WAŻNE:
Nie potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17.08.2009r. do godz. 15.00 uznajemy jako rezygnację z udziału w projekcie. Tego samego dnia podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu dziecka z listy rezerwowej.
Wycofanie się z uczestnictwa w projekcie po 25.08.2009r. spowoduje obciążeniem kosztami uczestnictwa w projekcie.
W najbliższych dniach uczestnicy projektu otrzymają szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu realizacji projektu.KARTA UCZESTNIKA
PROJEKTU „DELFINOTERAPIA DROG¡ DO ŚWIATA”


Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………..

PESEL ……………………………………………………………………………………

Numer paszportu …………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………

Rozpoznanie ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
Orzeczenie o niepełnosprawności
numer ……………………………………………………………………

data wydania ………………………….…………………………………

okres na jaki wydano ……………………………………………………


Imię i nazwisko matki dziecka ……………………………………………………………

Imię i nazwisko ojca dziecka ……………………………………………………………..

Adres zamieszkania rodziców ……………………………………………………………

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna terapii (rodzica) ………………………………………………

PESEL ……………………………………………………………………………………

Numer paszportu …………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………


Oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Stowarzyszenie Na rzecz Szkolnictwa Specjalnego oraz PFRON[/B]
Dane osobowe przekazane przez beneficjentów ostatecznych zadania, realizowanego w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), do Stowarzyszenia Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego oraz do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13 (administratora danych) będą przetwarzane w celu realizacji „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy beneficjent ostateczny zadania posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zadaniu realizowanym zgodnie z „Zasadami zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”.

........................................................................
(imię i nazwisko Beneficjenta ostatecznego zadania)

..........................................................................................
.......................
(adres Beneficjenta ostatecznego zadania: miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania)Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego oraz przez PFRON z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 (administrator danych) w celach związanych z realizacją „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

                                             ...........................................................................
                                          Data i podpis Beneficjenta ostatecznego zadania