Tematyczne > Neurologiczne problemy rozwojowe

Opis Badania

(1/1)

Anna0912:
Witam może ktoś potrafi odczytać  badanie eeg głowy mojego syna nadmienić chciałam że  syn przeszedł  operację  głowy ( kraniostenozy ) oraz ma rozpoznaną padaczkę  Opis Badania : Badanie wykonano w czuwaniu .Zapis  jest zróżnicowany przestrzennie .Czynność podstawowa , w okolicy ciemieniowo- potylicznej , składa się z rytmu alfa 10 Hz o ampl. do 50 qV , z nałożonymi seriami niskonapięciowej czynności  beta , najlepiej wyrażonej w okolicach czołowych .We wszystkich okolicach czynność alfa  wymieszana jest z niewyróżniającymi sie amplitudą , falami theta RZ jest wyrażona FS i HW nie aktywują cech nieprawidłowych  Bardzo dziękuję za odpowiedz

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej