Autor Wątek: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  (Przeczytany 4624 razy)

0 Użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

karinka

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
« dnia: Styczeń 16, 2004, 19:34:21 »
Witam! Czy wie ktos może co z rozporzadzeniem MENIs w sprawie wczesnego wspamagania rozwoju dzieci?
Mam problem pracuje w gminie.Dostalam orzeczenia wystawione przez ppp o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. ale z tego co wiem to nadal nie weszły przepisy wykonawcze do uoso.

Co robic? Nie ma zadnych przepisow kótre zewzalałby mi na przydzielenie chociazby godzin rewalidacyjnych dla tych dzieci. Głupio mi jest odpisac rodzicom, ze wina lezy po stronie MENIS i nic nie moge w tej sprawie zrobic
POMÓŻCIE please

Karolina

 • Global Moderator
 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 3895
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 16, 2004, 21:34:05 »
Wierzę, żę znajdziemy odpowiedź - sama sie zaczęłam zastanawiać dlaczego to tak dlugo jest projektem.

projekt rozprządzenia w sprawie warunków organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi.

Czy są na forum rodzice, którzy chcieli skorzystać z opcji  wczesnego wspomagania?
Pozdrawiam, Karolina

Karolina

 • Global Moderator
 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 3895
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 16, 2004, 21:50:25 »
Tak sobie szukam po necie czegoś na ten temat i prosze - jak popędzał Podkarpacki Kurator Oświaty:

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie podziału 1% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2003 na realizację, między innymi, zadania pod nazwą "wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" uprzejmie proszę o przesłanie w trybie pilnym informacji, przez:
i tu wymianiają.....

Pilna sprawa była - pismo jest z lipca 2003 i podane jako pilne.

Widać do stycznia 2004... to pilne trwa  '<img'>  '<img'>
Pozdrawiam, Karolina

Karolina

 • Global Moderator
 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 3895
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 16, 2004, 21:53:29 »
Znalazłam jeszcze i wklejam uzasadnienie MENiS dla wprowadzenia tego roporządzenia:

 Minister Edukacji Narodowej i Sportu

U Z A S A D N I E N I E

             Projekt rozporządzenia jest realizacją zapisu art. 71 b, ust. 7 ustawy o systemie oświaty, który dostosowuje organizację i formy kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi z zaburzeniami i odchyleniami  rozwojowymi do niektórych rozwiązań przyjętych w krajach Unii Europejskiej.
          Wprowadza wczesne wspomaganie rozwoju  dziecka niepełnosprawnego, od wykrycia niepełnosprawności do  rozpoczęcia  nauki szkolnej połączone z terapią i wspomaganiem rodziny tego dziecka. Jest to nowe zadanie w polskim systemie oświaty. Bardzo ważne z punktu potrzeb dziecka niepełnosprawnego, jego prawidłowego rozwoju i powodzenia w nauce szkolnej.
           Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka będzie mogło być organizowane w domu rodzinnym dziecka, w przedszkolu, szkole, w tym specjalnej lub w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, a także ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli w tych jednostkach znajdują się odpowiednio wyposażone pomieszczenia i zatrudnieni specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (np.oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, psycholog, logopeda, lekarz, rehabilitant, terapeuta, pracownik socjalny). Zajęcia wczesnego wspomagania będą organizowane dziecku i jego rodzinie.
W stosunku do rodziny zajęcia te będą obejmowały m.in. pomoc w rozpoznawaniu niepełnosprawności dziecka, w odpowiedniej interpretacji zachowań dziecka i prawidłowej na nie reakcji, jak również instruktaż i poradnictwo w prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych (§ 2 i 3).
          Wprowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powoduje skutki finansowe dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Skutki finansowe dla budżetu państwa zostały skalkulowane. Zakłada się, że w okresie od 1 września do 31 grudnia 2002 r. zostaną one pokryte z 1% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W latach następnych zadanie to znajdzie się w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie to będzie wdrażane sukcesywnie w najbliższych kolejnych latach.
Do zadań jednostek samorządu terytorialnego będzie należało przygotowanie odpowiednich pomieszczeń do prowadzenia zajęć. Przewiduje się, że od 1 września 2002 r. zajęciami tymi będzie mogło być objętych około 2 800 dzieci.
           Omawiany projekt rozporządzenia reguluje również zasady organizowania kształcenia specjalnego wychowania i opieki dzieciom i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi: niewidomym, słabo widzącym, niesłyszącym, słabo słyszącym, z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, z zaburzeniami sprzężonymi (§ 4).
           Wymieniona grupa dzieci i młodzieży może wychowywać się i kształcić w specjalnych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, w szkołach policealnych oraz w szkołach zorganizowanych na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej (do ich wygaśnięcia), jak również w oddziałach specjalnych zorganizowanych w ogólnodostępnych przedszkolach i szkołach, w oddziałach ogólnodostępnych oraz w oddziałach integracyjnych (§ 5 ust.1).
            W szkołach integracyjnych i w szkołach z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli specjalistów z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do rodzaju zaburzeń i odchyleń rozwojowych dzieci i młodzieży oraz specjalistów prowadzących z nimi zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne (§ 7 ust. 4).
            W oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy zaproponowano, na wniosek różnych środowisk (rodziców, nauczycieli, związków zawodowych) organizację ponadgimnazjalnych szkół lub oddziałów przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Funkcjonowanie oddziałów specjalnych przysposabiających do pracy jest uregulowane w § 8 ust. 1 ramowego statutu  gimnazjum stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624) oraz w ramowych planach nauczania gimnazjum stanowiących załączniki Nr 5 i 6 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr  61, poz. 626).
            Nie przewiduje się żeby ta regulacja prawna powodowała skutki finansowe dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, bowiem szkoły te funkcjonowały w dotychczasowym systemie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w oparciu o § 3 ust. 1 zarządzenia Nr 29 Ministra Oświaty i Wychowania  z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego ( Dz.Urz. Nr 9, poz.36). Większość tych szkół funkcjonuje nadal.
             W   projekcie   rozporządzenia   zawarto   regulacje   prawne   umożliwiające niepełnosprawnym uczniom kontynuowanie nauki w szkole podstawowej do ukończenia 17 roku życia, na poziomie gimnazjum do ukończenia 21 roku życia, a na poziomie szkoły ponagimnazjalnej i dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej do 24 roku życia  (§5 ust. 3).
              Do wymienionych form kształcenia uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi dzieci i młodzieży kierowani są w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie rozporządzenia z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13, poz.114).
              W § 8 ustalono warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
               Projekt rozporządzenia powoduje skutki finansowe dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami  i odchyleniami rozwojowymi. Kalkulacja skutków finansowych w załączeniu.
              Projekt rozporządzenia nie powoduje skutków dla rynku pracy, konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki oraz sytuacji rozwoju regionów.
Pozdrawiam, Karolina

karinka

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 16, 2004, 22:01:06 »
Własnie przypomiało mi sie ze o finansowaniu była mowa własnie z 1% rezerwy, jednakze z rezerwy tej skorzystać mogły tylko poradnie psychologiczna-pedagogiczne.
A rozporzadzenia jak nie było tak dalej nie ma  '<img'>

karinka

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 20, 2004, 20:09:45 »
No tak troszkę się doczytałam. Przepisów wykonawczych jeszcze nie ma to jest pewne. Zatem gmina nie ma podstaw prawnych do zorganizwoania wcgo wspomagania rozwoju. Powstała bałagan bowiem PPP moga wydawac i wydają coś co nie może zostac zrealizowane.
Dowiedziałam się że dzieko  może byc objęte pomocą specjalistyczną w przedzkolu wowczas gdy ma skonczone 6 lat i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nadal nie wiem co z dziecmi młodszymi?  
Jest jeszcze rozporzadznie w sprawie pomocy psychologicno-pedagogicznej kótra moze byc organizowana m.in w przedszkolu. ALE JAK JA ZORGANIZOWAC?'<img'>

mika

 • Nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 11
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 20, 2004, 21:16:05 »
Jeśli mogę się wtrącić, byłam miesiąc temu na szkoleniu zorganizowanym przez CEN  w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju. Jak wiadomo rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie, ale wszyscy zainteresowani liczą na to, że niebawem wejdzie. W każdym razie radzą, aby placówki się szykowały do podjęcia tego wezwania i szkolą pedagogów.
Ale kiedy nawet rozporządzenie wejdzie w życie i poradnia wyda takie zalecenie (czy orzeczenie), to musi jeszcze w zasięgu rodziców być taki ośrodek( bo to nie może odbywac się "gdziekolwiek"),  a na razie chyba one nie mogą powstawać, bo nie ma pieniędzy, bo nie ma rozporządzenia. I koło się zamyka.
P.S. Chyba zacznę tworzyć listę niedorzeczności dotyczących oświaty - mam coraz więcej propozycji
pozdrawiam

Karolina

 • Global Moderator
 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 3895
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 02, 2004, 17:02:10 »
OSKKO otrzymało nowy projekt rozporządzenia dotyczącego wczesnego wspomagania dziecka do konsultacji.

Wyraziłam swoją opinię, zapraszam Was również i zachęcam do wczytania się oraz wyrażenia opinii tutaj.

Konsultujemy rozp. MENiS - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
Pozdrawiam, Karolina