Tematyczne > Edukacja

Odroczenie od obowiazku szkolnego.

<< < (2/5) > >>

IwonaAtik:
Dzięki Soniu za wyczerpujacą odpowiedź.   Masz  rację  :


Cytat Sądzę, że lepiej odroczyć dziecko i dać mu szansę na psotep w dojrzałości szkolnej - niż beztrosko oddać do pierwszej lepszej placówki.
To od nas rodziców zależy na jaki typ edukacji wyrazimy zgodę (oczywiście w granicach zdrowego rozsądku i rzeczywistej oceny rozwoju dziecka przez rodzica ).

i to chcę właśnie zrobić.

Karolina:
Zgadza się - lepiej dziecko odroczyć - przez rok może wiele się rozwinąc i może okazać się gotowe za rok do szkoły.

Jeśli chodzi o odraczanie o 3 lata aż - to drobna korekta - wówczas trzeba mieć już orzeczenie do kształcenia specjalnego.
To nie jest takie proste - ja na miejscu mam takich maluchów wystrzegałabym się tak pochopnych orzeczeń w tym wieku. Oczywiście czasem się to okazuje niezbedne - jednak trzeba dokladnie przymysleć wszystkie za i przeciew takiego kroku na przyszłość.

ZofiaM:
Cytat Jeśli chodzi o odraczanie o 3 lata aż - to drobna korekta - wówczas trzeba mieć już orzeczenie do kształcenia specjalnego.

Bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie może być mowy o odroczeniu.!!!!

To zwykła formułka zgodna z zapisem prawnym, która wcale nie skazuje dziecka na edukację specjalną, tylko daje szansę lepszej opieki ze strony specjalistów.
Jak wygąda to niejednokrotnie w praktyce - to zależy od ludzi i stworzonych warunkow w placówkach oświatowych.

cytuję:
"Do czego służy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

"Orzeczenie jest wskazaniem najodpowiedniejszej formy kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb dziecka oraz wskazaniem właściwych form pomocy specjalistycznej.

Orzeczenie nie jest równoznaczne ze skierowaniem dziecka do jakiejkolwiek szkoły specjalnej."
- zwłaszcza, że obecnie nie będzie już nazewnictwa szkół specjalnych.

Moja Monika także ma takie orzeczenie (mimo, że w testach logopedycznych wypadła o 3 lata "do przodu" względem zdrowych rówieśników). Zauważalna zaś była z mojej strony słabsza grafomotoryka i to skłoniło mnie do przedłużenia jej pobytu w zerówce. Ma wielkie szanse poprawić garfomotorykę, a tym samym dostać się za rok do szkoły "normalnej" (wg oceny Komisji PPP).

Wszelkie decyzje muszą być realnie ocenione- w innym przypadku ucierpi na tym dziecko.

Zgadzam się, że odraczanie o 3 lata w przypadkach niektórych dzieci może spowodować nawet zaburzenie własnej osobowości.
Dzieci pozostawiane z byle powodu wciąż w tej samej grupie co rok mają młodsze od siebie dzieci, stając się same coraz starsze. (może to spowodować różne perturbacje rozwojowe).

Myślę jednak, że pozostawienie na 1 rok - ma szansę poprawy dojrzałości szkolnej, oraz nie bagatelka - przedłużenie dzieciom niepełnposprawnym dzieciństwa.Karolina:
Musimy tu dwie rzeczy rozgraniczyć i  ustalić stan faktyczny, żebysmy nie zostawiły tu niejasności.

Wydaje mi się, że o rok mozna odroczyc kazde dziecko  z różnych powodów - chocby typowo  problemów ze zdrowiem ( w fizjologicznym sensie)
USO mówi:
art. 14.
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.
1a.W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

Natomiast cytowany wcześniej
art 16
3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Należy więc rozgraniczyć te dwie sytuacje.
Moga byc inne uzasadnione, ważne przyczyny na podstawie których mozna o rok odroczyć dziecko od rozpoczęcia nauki w szkole.

Na tym artykule właśnie proponowałam Iwonie oprzec sie, przedstawiając w szkole opinię neurologa i własny wniosek o odroczenie nauki syna. Tu nie jest potrzebne żadne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nawet badanie w PPP.
Dyrekcja szkoły uwzględniając wniosek może ale nie musi zasięgać opinii poradni. Tutaj dyrektor administracyjną decyzją odracza o rok obowiązek szkolny dizecka.
To jedno.

Jeśli natomiast Iwona stwierdzi, że Krzyś od przyszłego roku i tak nie będzie gotów rozpocząć klasy pierwszej i będzie chciała objąc go opieką przedszkolną - czy niczym (przedszkole nie jest obowiązkowe)to będzie już wówczas potrzebowała orzeczenia o kwalifikacji do kształcenia specjalnego. Wówczas to będzie potrzebne zapewne stwierdzenie czy Krzys jest upośledzony czy nie ( takie stwierdzenie nie pada zawsze na pierwszym badaniu -  ale widziałam już takowe po pól godzinne rozmowie pani psycholog z mamą i obserwacją dziecka)

Wg mnie taka jest interpretacja prawna. Odroczenie o rok rozpoczęcia nauki w szkole nie jest zatem jednoznaczne z forma kształcenia specjalnego. Odroczenie o dwa lub trzy już takowym jest.
Wiadome też jest, że dziecko odraczane 3 lata przeważnie w wieku 10 lat rozpoczyna tzw zajęcia rewalidacyjne i jest objęte tzw "szkołą życia".

W każdym przypadku decyzja jaka edukacja, od kiedy i w jakiej placówce zależy bezapelacyjnie do rodziców. Wszystkie inne placówki mają pozycje opiniującą.annar:
Ja odroczyłąm Julkę. Poradnia wydała mi " Opinię w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego".
W klasie zerowej Julka miała nauczanie indywidualne oraz zajęcia z psychologiem w PPP. Wiosną musiałam zadecydować, czy chcę posłać dziecko do szkoły czy odroczyć. W naszym przypadku odroczenie ma sens, gdyż Julia mimo dużego opóźnienia robi wyraźne postępy we wszystkich płaszczyznach rozwojowych. Tak więc wydano mi opinię, którą dałam do szkoły gdzie powinna spełniać obowiązek szkolny.
Nie mam natomiast orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i po raz pierwszy z takowym się spotykam. Do czego ono dokładnie uprawnia? - jeśli mogę prosić o wyjaśnienie.
Pozdrawiam

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej