Autor Wątek: nauczyciel wspomagający  (Przeczytany 14507 razy)

0 Użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

lilianabujala

 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 1233
  • http://www.wstroneslonca.info
nauczyciel wspomagający
« dnia: Luty 26, 2003, 22:14:34 »
proszę siły fachowe o napisanie jakie wykształcenie/kwalifikacje powinien mieć nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej.

Karolina

 • Global Moderator
 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 3895
  • Nadzwyczajne-Dzieci - strona WWW
nauczyciel wspomagający
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 27, 2003, 11:15:03 »
Ufam, że napisze tu osoba, która zajmuje takie lub pokrewne stanowisko i podpowie nam. Ja tym czasem znalazłam rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli, myslę Lila, ze tu powinnaś wyłuskać:

ROZPORZ¡DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 10 września 2002 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288)

obowiązuje od dnia 8 października 2002 r.


Cytat
§ 5. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiada osoba, która:

1) legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie oligofrenopedagogiki, lub
2) legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych:
a) na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie oligofrenopedagogiki, lub
b) w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym, lub
3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone odpowiednio w § 2-4 i 10, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, albo
4) legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym.
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu lub prowadzącego zajęcia w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami niewymienionymi w ust. 1 posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone odpowiednio w § 2-4 i 10, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej, odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów.

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela prowadzącego zajęcia w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami niewymienionymi w ust. 1 posiada również osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów.

4. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela prowadzącego zajęcia w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach zasadniczych specjalnych, zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami niewymienionymi w ust. 1 posiada również osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych:

1) na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub
2) w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów.

5. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela prowadzącego zajęcia w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, szkołach zasadniczych specjalnych, zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami niewymienionymi w ust. 1 posiada również osoba, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli, w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów.

6. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do nauczania języków obcych w danym typie szkoły, określone odpowiednio w § 11 ust. 2-4.

§ 6. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy w szkołach i placówkach, o których mowa w § 2-8, posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie lub podyplomowe w zakresie logopedii i posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-psychologa w szkołach i placówkach, o których mowa w § 2-8, posiada osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogicznie.Tutaj pełny tekst rozporządzenia
Pozdrawiam, Karolina

Karolina

 • Global Moderator
 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 3895
  • Nadzwyczajne-Dzieci - strona WWW
nauczyciel wspomagający
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 27, 2003, 11:16:11 »
Pojawiałam się kilka razy i próbuję to wymazaćPozdrawiam, Karolina

Karolina

 • Global Moderator
 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 3895
  • Nadzwyczajne-Dzieci - strona WWW
nauczyciel wspomagający
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 27, 2003, 11:17:18 »
'<img'>Pozdrawiam, Karolina

grzegorz

 • Aktywny
 • ***
 • Wiadomości: 232
nauczyciel wspomagający
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 27, 2003, 21:43:23 »
Do tego wszystkiego co napisała wyżej nasza ekspertka '<img'> mogę tylko dodać fragment rozporządzenia w sprawie warunków organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi.

Jest tylko małe "ale". To rozporządzenie jeszcze nie zostało wydane przez naszą panią minister, mimo że jest w zasadzie gotowe od wakacji ub.r. Przynajmniej tkwi od tej pory jako projekt na stronach MENISu. Trzeba mieć nadzieję, że już wkrótce zostanie wydane. Dlaczego tak się dzieje - nie wiem. '<img'>

A oto ów fragment istotny dla Liliany:

§ 7

1. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami organizuje się w środowisku najbliższym ich miejsca zamieszkania, na każdym poziomie edukacyjnym: w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz w przedszkolach i w szkołach lub oddziałach integracyjnych.

2. Do przedszkoli i szkół, o których mowa w ust. 1 przyjmowane są dzieci i młodzież niepełnosprawni, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Przedszkola i szkoły, w których większość oddziałów jest oddziałami integracyjnymi, są odpowiednio przedszkolami lub szkołami integracyjnymi. Liczebność uczniów w oddziałach integracyjnych określają przepisy w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.

4. W jednostkach, o których mowa w ust. 1 zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, odpowiednim do rodzaju zaburzeń i odchyleń rozwojowych dzieci i młodzieży, którym dyrektor szkoły zapewnia doradztwo i pomoc metodyczną, oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne.

5. Nauczyciele i specjaliści, o których mowa w ust. 4:

1) rozpoznają potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, o których mowa w § 4 oraz wspomagają ich w procesie kształcenia;

2) współorganizują zajęcia edukacyjne i proces wychowawczy w formach integracyjnych, w szczególności:

a) wspólnie wybierają lub opracowują programy nauczania;

b) przygotowują programy wychowawcze;

c) dostosowują realizację programów nauczania do indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb dzieci i młodzieży;

d) przygotowują indywidualne programy rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne.


No to masz Liliano pełny obraz. A może wogóle napiszesz nam, dlaczego pytasz? Czy masz jakiś problem z tym?
Trzymajcie się,
Grzegorz :-)

lilianabujala

 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 1233
  • http://www.wstroneslonca.info
nauczyciel wspomagający
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 28, 2003, 00:28:25 »
juz odpowiadam - przekazałam pytanie surdopedagoga (dziewczyny po licencjacie) - zastanawia się, czy może być takim nauczycielem wspom. w klasie integr. nie z dziećmi głuchymi/niedosłyszącymi (na co wskazuje jej wąska specj.).

ulka

 • Aktywny
 • ***
 • Wiadomości: 132
nauczyciel wspomagający
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 28, 2003, 15:49:24 »
Liliano,wydaje mi się że to zależy w dużym stopniu od dyrektora szkoły,
i od klasy integracyjnej jaką tworzy,jeżeli w klasie będzie np.2 dzieci
niedowidzących a dyrekytor będzie miał wielu chętnych kandydatów to wybierze kogoś po tyflo,
ale co zrobi gdy w klasie będzie jedno dziecko niedowidzące i jedno niedosłyszące?- a nauczyciel wspomagający jeden
i tak będzie musial wybrać
Ulka
pozdrawiam-Ulka

Karolina

 • Global Moderator
 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 3895
  • Nadzwyczajne-Dzieci - strona WWW
nauczyciel wspomagający
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2003, 21:47:04 »
Grzegorz - bo dostaniesz w nos za tę "ekspertkę"  '<img'>  '<img'>

Myśle, że rację ma Ulka - w najwięksym stopniu to zależy od dyrektora. To dyrektor bierze odpowiedzialnośc w szkole za proces dydydaktyczno - wychowawczy, odpowiada więc za to, jakich nauczycieli do tego celu zatrudnił.
Trudność tez u tej nauczycielki może pojawić się w przypadku odbywania stażu. Wówczas jej kwalifikację będą też oglądane ze wszystkich stron w KO, najlepiej więc też tam dopytać.
Pozdrawiam, Karolina

rudzielec

 • Aktywny
 • ***
 • Wiadomości: 195
nauczyciel wspomagający
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 04, 2003, 20:39:57 »
Witam!
W mojej szkole jest tak, że dyrektor dobiera pedagoga wspomagającego do konkretnej klasy /o ile pedagoga brakuje .../. Raczej nastawiamy się na odwrotną sytuację. Teraz możemy sobie pozwolić już na to, że tworzymy klasę dobierając dzieci do pedagogów, którzy mają z nimi pracować. Jeśli się nie da trafić w specjalizacje tych osób, to dobieramy zajęcia rewalidacyjne. I tak ja mam w klasie uczennice b. słabo widzące, a jestem surdopedagogiem. Dlatego ja prowadzę zajęcia rewalidacyjne z dziećmi niesłyszącymi a tyflopedagog z moimi. Tak czy siak trzeba uczyć się non stop - w przyszłości ja nauczę się braile'a, a koleżanki "palcówki". Pozdrawiam serdecznie
Pozdrawiam gorąco
Monika

rudzielec

 • Aktywny
 • ***
 • Wiadomości: 195
nauczyciel wspomagający
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 04, 2003, 20:40:29 »
Witam!
W mojej szkole jest tak, że dyrektor dobiera pedagoga wspomagającego do konkretnej klasy /o ile pedagoga brakuje .../. Raczej nastawiamy się na odwrotną sytuację. Teraz możemy sobie pozwolić już na to, że tworzymy klasę dobierając dzieci do pedagogów, którzy mają z nimi pracować. Jeśli się nie da trafić w specjalizacje tych osób, to dobieramy zajęcia rewalidacyjne. I tak ja mam w klasie uczennice b. słabo widzące, a jestem surdopedagogiem. Dlatego ja prowadzę zajęcia rewalidacyjne z dziećmi niesłyszącymi a tyflopedagog z moimi. Tak czy siak trzeba uczyć się non stop - w przyszłości ja nauczę się braile'a, a koleżanki "palcówki". Pozdrawiam serdecznie
Pozdrawiam gorąco
Monika

rudzielec

 • Aktywny
 • ***
 • Wiadomości: 195
nauczyciel wspomagający
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 04, 2003, 20:44:39 »
Wiatam! Jestem sudopedagogiem i pracuję w klasie integracyjnej z dziećmi b. słabo widzącymi. Zajęcia rewalidacyjne ma z nimi koleżanka - tyflopedagog. ja mam rewalidację z uczniami niesłyszącymi. Tak też można. Podejmując się tej pracy trzeba być przygotowanym na ciągłą naukę. Więc ja będę się uczyła braile'a, a koleżanka "palcówki". Pozdrawiam serdecznie. '<img'>
Pozdrawiam gorąco
Monika

Karolina

 • Global Moderator
 • Zasłużony
 • *****
 • Wiadomości: 3895
  • Nadzwyczajne-Dzieci - strona WWW
nauczyciel wspomagający
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 07, 2003, 17:55:46 »
Polecam artykuł w ostatnim  Głosie Nauczycielskim "Wesprzeć wspomagającego"

Obawiam się jednak, że wersja elektroniczna nie jest pełna. Jeśli ktoś będzie bardzo zainteresowany, to spróbuję tu wstawiać więcej, jest też stanowisko MENiS w sprawie wymiaru zajęć nauczycieli wspomagających.

WESPRZEÆ WSPOMAGAJ¡CEGO
Pozdrawiam, Karolina

loona

 • Bywalec
 • **
 • Wiadomości: 54
 • Każdy ma swój świat i swoje kredki :)
Odp: nauczyciel wspomagający
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 02, 2012, 10:46:33 »
Mam pytanie. Moje dziecko od września pójdzie jako 6 latek do 1 klasy.  Ma adhd, niezdiagnozowane, bo to ponoc po 6 roku życia, ale wg opinii od psychologa to nadpobudliwosc i deficyt uwagi. Chodzi na 5 godzin do zerówki i na świetlicę (godziny różne, ostatnio tylko na 1 lub 2, w zeszłym semestrze nawet  do 4 godzin świetlicowych ze względu na moją pracę). Pani wychowawczyni z zerówki prawie dzień w dzień zdawała mi relacje jak zachowuje się mój syn, z paniami od świetlicy też mam kontakt na bieżąco. To właśnie te ostatnie twierdziły, że mały jest agresywny, zdarza się, że zaczepia dzieci, bije, ucieka, wchodzi na parapety itp. Jest tak z pewnością dlatego, że na świetlicy są dzieci mieszane, od 0 do 3 klasy, czasami jest ich nawet 20, 25 i wtedym ój syn, który potrzebuje większego zainteresowania ze strony nauczyciela, zaczyna się "nudzic" i zwraca na siebie uwagę czasami głupimi wręcz zachowaniami. Pani ze świetlicy w zeszłym semestrze powiedziała mi, że sama nie daje sobie rady i musi miec  kogoś do pomocy. Wychowawczyni nigdy nie mówiła, że jej takowa pomoc jest potrzebna, ale skarży się w miarę często, że mały rozwala zajęcia, przeszkadza innym, zaczepia itd. Ogólnie w opinii wychowawczyni i lekarza psychologa to bardzo inteligentny chłopiec, wiedzą w niektórych dziedzinach przewyższa inne dzieci, jest samodzielny fizycznie, ale ma problem w kontaktach z rówieśniakmi. Zdarzało się, że dzieci nie chciały się z nim bawic, stanąc obok niego w parze, a jemu jakby to było obojętne, nie dbał o takie kontakty choc bardzo lubi bawic się z innymi, sam często wychodzi z inicjatywą wspólnego rysowania, zabawy. Na bieżąco opowiadałam o sytuacji w szkole (to szkoła podstawowa, gimnazjum i oddział przedszkolny - zerówka) lekarzowi i pedagogom szkolnym, którzy znają syna, bo często "lądował" u nich w gabinecie gdy wpadał w jakiś szał i nauczycielka nie mogła go uspokoic. Tam się wyciszał i albo wracał na zajęcia, albo go odbierałam ze szkoły. Suma sumarum: panie pedagog podpowiedziały mi, że mogę starac się w połączeniu z poradnią psychologiczną o nauczyciela wspomagającego od 1 klasy, od września. Z reguły to niby nauczyciel przyznawany na okres w tym przypadku od 1-3 kl. Nie wiem jaka jest rola takiego nauczyciela, wiem, że muszę miec orzeczenie od lekarzy specjalistów o chorobie dziecka, napisac wniosek do dyrekcji, opinię (chyba) od teraźniejszej wychowawczyni i  czekac. Chodzi mi o to, że na moje pytania u pani pedagog w szkole czy to będzie klasa integracyjna, powiedziała, że nie. Chciałam żeby dziecko chodziłoz większością kolegów i koleżanek z teraźniejszej grupy, żeby nie czuł się nieswojo. Poza tym on nie ma orzeczonego żadnego upośledzenia, to zwyczajne zaburzenia w rozwoju, jego problemy nie są nad wyrost, choc czasem jednak jego zachowania odbiegają od normy rówieśników. We wniosku do dyrekcji mam się starac o nauczanie specjalne by dostac takiego nauczyciela.
Ale szczerze wam powiem, że nie wiem czy moje dziecko potrzebuje aż takich posunięc. Z jednej strony nie chce żeby miał problemy zwłaszcza z innymi dziecmi (jest czasem mało delikatny), z drugiej jednak jeśli jest uporządkowany rozkład dnia i nic się po drodze nie wydarzy, moje dziecko nie zachowuje się jakoś inaczej. Nawet panie ze świetlicy ostatnio stwierdziły, że się poprawił, że zachowuje się jak inne dzieciaki. Raz na jakiś czas zdarzy się mała histeria typu: rzucanie błotem na boisku, płacz z banalnych powodów i wtedy dziwna niemoc nauczyciela polegająca na tym, że nie można go uspokoic.
Nie wiem za bardzo co mam robic, bo nie chce za bardzo by chodził do integracyjnej klasy (będzie musiał znajomości zacząc od początku), chyba, że z tej klasy która teraz jest tokową utworzą. Nie wiem na czym to polega. Może ktoś by mi przedstawił po kolei jak powinna wyglądac cała ta procedura i jak to wpłynie na moje dziecko.
A jeszcze jedno: jak dużo zależy od opinii wychowawczyni, która przecież będzie musiała przedstawic czy mały klasyfikuje się do 1 klasy czy nie.
Przepraszam jeśli przedstawiłam to zbyt zawile.
Pozdrawiam :)

Asterka

 • Aktywny
 • ***
 • Wiadomości: 129
Odp: nauczyciel wspomagający
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 02, 2012, 21:38:57 »
Pani pedagog ma bardzo przeterminowane informacje.Od tego roku w poczet dzieci niepełnosprawnych można zaliczyć - dzieci niepełnosprawne ruchowo, z poważnymi problemami ze słuchem, wzrokiem, upośledzone umysłowo , autystyczne.Zaburzenia zachowania czyli min. nadpobudliwość psychoruchowa i ADHD,  "wypadły" z orzecznictwa, dzieci dostają tylko opinię i w zasadzie powinny iśc do "normalnej " klasy.A może zwyczajnie trzeba by dziecko odroczyć od obowiązku szkolnego, dać mu czas na dojrzenie do szkoły - ja osobiście NIGDY  nie posłałabym sześciolatka z jakimi kolwiek deficytami i dysfunkcjami do 1 klasy.Po co się spieszyć, przecież decyzja ministerstwa pozwala 6 letnie dzieci wysłać rok później.Teraz powiem Ci trochę z własnych obserwacji - a jestem nauczycielem.Zerówka to 25 godzin nauki, zagwarantowanej opieki non stop.Lekcji jest zdecydowanie mniej, są przerwy gdzie Twoje dziecko zostanie samo z rówieśnikami.I więcej godzin świetlicy, bo lekcje będą trwały krócej.Do tego dojdzie nauka, wymagania, nie będzie szans na zabawę na lekcji, kiedy inni będą pracować i pewne inne zachowania tolerowane w zerókach.Dojdzie praca domowa i obowiązki.Dla dziecka z zaburzeniami  zachowania takie zmiany to ogromny stres.Moim zdaniem stres zupełnie nie potrzebny, bo ten rok być może pozwoli wyrównać mu deficyty uwagi i  dorosnąć do szkoły.

loona

 • Bywalec
 • **
 • Wiadomości: 54
 • Każdy ma swój świat i swoje kredki :)
Odp: nauczyciel wspomagający
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 02, 2012, 21:51:31 »
Dziękuję za odpowiedź, właśnie dowiedziałam się dziś że adhd wypadło z orzecznictwa i dzieciom z adhd nie należy się nauczyciel wspomagający, zmiany od stycznia w ustawach. Jedyne co mogę to postarac sie o nauczanie indywidualne lub jak to ujęła pani psycholog "znaleźc dziecku inny deficyt", który by przeszedł. Myślałam, że mnie trafi, mam wymyślac synowi choroby na które nie choruje by dostac orzeczenie o niepełnosprawności tylko po to by uczęszczał do klasy integracyjnej?? Porażka...
Nie wiem za bardzo co zrobic, to bardzo inteligentny chłopiec, wiem, że może dojsc do tego, że gdy będzie drugi rok chodził do zerówki i powtarzał materiał, to może się nudzic. On i tak wie więcej niż większosc dzieci w jego wieku. Jego zaburzenia nie są bardzo poważne, dobry nauczyciel da sobie radę. Gorzej pod względem emocjonalnym i dlatego mam dylemat. Tu bym chciała żeby miał już swoich stałych kolegów, żeby poszedł dalej, a tu się boję, że emocjonalnie sobie nie poradzi :( Decyzja do podjęcia do końca marca.....